Αρχική » Αποθηκευτικός χώρος

Συστήματα αποθήκευσης Polywell Computers

Παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και τη διείσδυσή της σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν. Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων έχει αυξηθεί εκθετικά. Σύμφωνα με την IDC, μια διεθνή εταιρεία έρευνας και συμβούλων που μελετά την παγκόσμια αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ο όγκος των δεδομένων στον κόσμο διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια.

Στις πρώτες μέρες των υπολογιστών, τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε μαγνητικές ταινίες (τις οποίες διαχειρίζονταν μονάδες ταινίας μεγέθους ενός καλού ντουλαπιού) και καινοτόμους μαγνητικούς δίσκους μεγέθους 7 MB (τους οποίους χειρίζονταν οι λεγόμενοι σκληροί δίσκοι – σκληροί μαγνητικές μονάδες δίσκου το μέγεθος ενός βαριού βάθρου). Πολύ γρήγορα αυτό δεν ήταν αρκετό και σε μια σχετικά σύντομη ιστορική περίοδο, λόγω της τεράστιας αύξησης της πυκνότητας εγγραφής σε μαγνητικές πλάκες σκληρών δίσκων, οι σκληροί δίσκοι μειώθηκαν σε μέγεθος στο γνωστό σε όλα τα 3.5 “και 2.5” με χωρητικότητα άνω έως 18 TB.

Η τεχνική επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων ήταν η δημιουργία και η ταχεία ανάπτυξη των λεγόμενων Solid State Drives (SSD), οι οποίες είναι πολύ πιο πυκνές με πληροφορίες από τις μονάδες σκληρού δίσκου. Αυτό έχει μειώσει το μέγεθός τους σε μικροσκοπικά 22mm x 80mm και η έλλειψη κινούμενων μερών έχει αυξήσει σημαντικά την αντοχή τους στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, κυρίως στους κραδασμούς και τους κραδασμούς. Η αποθήκευση πληροφοριών δεν είναι πλέον το κύριο σημείο πιθανής αποτυχίας των συστημάτων υπολογιστών, παρά τους ορισμένους περιορισμούς στον αριθμό των κύκλων εγγραφής στους SSD, οι οποίοι, ωστόσο, γίνονται όλο και λιγότερο αυστηροί.

Στην αρχή, τα συστήματα αποθήκευσης ήταν αναπόσπαστα μέρη του υπολογιστή. Στη συνέχεια, καθώς αυξανόταν η χωρητικότητά τους, χωρίστηκαν δομικά σε ξεχωριστές μονάδες στα δικά τους περιβλήματα με δικά τους τροφοδοτικά. Σήμερα, ο χώρος αποθήκευσης χωρίζεται σε DAS (Direct Access Storage – απευθείας συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή), NAS (Network Attached Storage – συσκευές στις οποίες έχουν πρόσβαση πολλοί πελάτες μέσω τοπικού δικτύου) και πιο πολύπλοκο και ισχυρό SAN (Storage Area Network – δεδομένα συστήματα δικτύωσης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης στα συστήματα αποθήκευσης, οι μονάδες δίσκου σε αυτές συχνά συνδυάζονται σε συστοιχίες δίσκων ή RAID (Redundant Array of Independent Disks) χρησιμοποιώντας τεχνολογία εικονικοποίησης δεδομένων για συνδυασμό πολλών φυσικών δίσκων σε μια λογική ενότητα για αύξηση της ανοχής σφαλμάτων και/ή της απόδοσης.

Τα κύρια επίπεδα RAID όπως ταξινομούνται από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Το Berkeley φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

RAID 1

αντικατοπτρισμένη συστοιχία δίσκων

RAID 2

δεσμεύεται για πίνακες που χρησιμοποιούν κώδικα Hamming

RAID 3 και RAID 4

συστοιχίες δίσκων με striping και αποκλειστικό δίσκο ισοτιμίας

RAID 5

πίνακας δίσκων με striping και χωρίς αποκλειστικό δίσκο ισοτιμίας

RAID 0

Συστοιχία δίσκων υψηλής ταχύτητας με ρίγες, χωρίς ανοχή σε σφάλματα

RAID 6

συστοιχία ριγέ δίσκων χρησιμοποιώντας δύο αθροίσματα ελέγχου που υπολογίζονται με δύο ανεξάρτητους τρόπους

RAID 10

Συστοιχία RAID 0 που βασίζεται σε συστοιχίες RAID 1

RAID 01

Συστοιχία RAID 1 που βασίζεται σε συστοιχίες RAID 0

RAID 50

Συστοιχία RAID 0 που αποτελείται από συστοιχίες RAID 5

Τα συστήματα αποθήκευσης Polywell Computers έχουν σχεδιαστεί με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία DAS, NAS και SAN και αποτελούν την καλύτερη επιλογή για τον εταιρικό χρήστη.

 

SUMA
Όλα τα συστήματα αποθήκευσης
Υπουργός
Μεταβείτε στην κορυφή